Vibrio Infection and Treatment on the Juvenile Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Transferred Seawater


Creative Commons License

BALTA F., DENGİZ BALTA Z.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.1, no.1, pp.14-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine the antibiotic profile, serotyping and identification of isolated bacteria from disease outbreaks in cultured rainbow trout j uveniles transferred to seawater at 8°C floating net cages in the Eastern Black Sea Region of Turkey. The kidney and spleen of diseased rainbow trout that showed typical disease symptoms was streaked on the surface of T-TSA (added with 1.5% sodium chloride) and TCBS, and was incubated in the cooled incubator at 20±1°C for 48 hours. To identify of isolated bacteria was carried out by using slide agglutination, API 20E, PCR and conventional biochemical tests. V. anguillarum isolates were detected serotype O1, and sequenced PCR products were confirmed to be similar to V. anguillarum strain at the rate of 99% (with accession numbers: LK021130) compered in GenBank database. Results of the testing susceptibility to antibiotics showed that V. anguillarum isolates were resistant to sulphamethoxazole, ampicillin, erythromycin and oxytetracyclin, but all strains were found susceptible to oxolinic acid, enrofloxacin and florfenicol.

Key words: Rainbow trout, V. anguillarum, API 20E, PCR, slide agglutination test, antimicrobial sensitivity.

Bu çalışmada, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yüzer ağ kafeslere 8°C’deki deniz suyuna nakledilen gökkuşağı  alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularında görülen hastalık salgınlarından izole edilen etkenin identifikasyon ve serotiplendirilmesi yapılarak antibiyogram profili belirlenmiştır. Tipik hastalık semptomları gösteren alabalık yavrularının böbrek, dalak gibi iç organlardan T-TSA (%1,5  NaCl ilave edilmiş) ve TCBS agara ekimleri yapılarak hastalık etkeni 20±1°C de 48 saat soğutmalı inkübatörde üretilmiştir. Lam aglütinasyon testi, klasik mikrobiyolojik testler, API  20E testi ve PZR gibi yöntemleri kullanılarak etkenin tanısı gerçekleştirilmiştir. Dizi analizine gönderilen PZR ürünlerin GenBank veri tabanındaki “LK021130” kabul numarasıyla kayıtlı olan V. anguillarum suşları ile %99 oranında benzerlik gösterdiği ve izolatların  lam aglütinasyon testine göre serotip O1 olduğu belirlenmiştir. Antibiyogram hassasiyet test sonuçlarına göre ise bakterinin sulphamethoxazol, ampisilin, eritromisin ve oksitetrasiklin’e dirençli, fakat oksolinik asit, enrofloksasin ve florfenikol’e duyarlı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar sözcükler: Gökkuşağı alabalığı, V. anguillarum, API 20E, PZR, lam aglütinasyon testi, antimikrobiyal duyarlılık.