Eksternal Pelvik Radyoterapi’de Cihaz Seçimi Üzerine Etkili Faktörler ve Yan Etkilerin Karşılaştırılması


Okumus N. O., Meydan A., Gursel B., Ofluoglu T., RAKICI S., Odabası E., ...More

JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, vol.25, no.4, pp.139-146, 2008 (Peer-Reviewed Journal)