Kireçhane Havzası Çay Topraklarının Erozyon Eğilimlerinin Belirlenmesi


Yüksek T., Özçelik A. E.

LAP LAMBERT Academic Publishing, Chisinau, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing
  • City: Chisinau
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Kireçhane havzasında çay plantasyonlarındaki toprakların killi balçık tesktüründe ve üç erodibilite indeksine göre erozyona karşı yüksek seviyede; kil oranı değerine göre ise düşük seviyede duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Toprak derinliğine kil miktarı, organik madde, maksimum su tutma kapasitesi, suya dayanıklı agregat oranı ve dispersiyon oranı istatistiksel olarak (p<0.05) önemli seviyede azalırken; kil oranı (p<0.05) önemli seviyede artmıştır. Yükselti ve eğime göre erodibilite indeks değerleri olan dispersiyon oranı, erozyon oranı ve kolloid/nem ekivalanı oranı azalmıştır. Yükseltiye göre dispersiyon oranında meydana gelen değişim istatistiksel olarak (p<0.05) önemli seviyededir. Dispersiyon oranı yükseltiye bağlı olarak önce artmış ve havzanın orta kesiminde noktasal ve alansal olarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Havzanın orta kesiminden yüksek kesimlerine doğru disperiyon oranı önemli seviyede azaldığı belirlenmiştir. Toprak dispersiyon oranı ile kil oranı, kum+toz oranı ve organik madde arasında negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. SDA değerlerinin yüksek olduğu alanlarda dispersiyon ve erozyon oranı değerlerinin düşük olduğu saptanmıştır.