Farklı bitim işlemlerinden sonra ağız gargarası uygulanmasının monolitik zirkonyanın renk değişimine etkisi


Creative Commons License

Yeşil Duymuş Z.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.123-124

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123-124
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: Monolitik zirkonya kullanılarak yapılan restorasyonların başarılı olabilmesi için, bitirme tekniğinin restorasyonların uzun vadeli mekanik niteliklerini nasıl etkilediğini anlamak önemlidir. Yüzey işlemleri uygulandıktan sonra, optik renk değişimi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için monolitik zirkonyum örnekleri ağız gargaralarında saklanmıştır.

Yöntem: 108 adet disk şeklinde monolitik zirkonya (15 mm çapında, 1,2 mm kalınlığında) hazırlandı ve 3 gruba ayrıldı; Katana Monolitik Zirkonya (ML), Katana Süper Translusent Monolitik Zirkonya (STML), Katana Ultra Süper Translusent Monolitik Zirkonya (UTML) (n=36). Örnekler yüzey işlemlerinden sonra farklı ağız gargaralarında saklanmıştır; Glaze (GL), Abrazyon (GL+AB), Glaze + Abrazyon + Glaze (GL+AB+GL), Glaze + Abrazyon + Cilalama (GL+AB+PL). Numunelerin ölçümleri renk değişiminden hemen önce (T0) ve bir hafta bekledikten sonra (T1) spektrofotometre (VİTA, Easy Shade, Zahnfabric) kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (p<0.05).

Bulgular: ΔE00 değerlerinde en yüksek fark Listerine (L) ve Chlorhexidine (CH) grubunda gözlenmiştir. En az anlamlı fark Listerine White (LW) grubunda gözlenmiş ve ağız gargaraları grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p >0.05). Materyaller arasında en yüksek ΔE00 değeri Katana UTML'de gözlenirken, en yüksek renk değişimine neden olan yüzey işlem yöntemi Aşındırma (GL+AB) grubunda elde edilmiştir.

Sonuç: Uygulanan yüzey işlemlerinden sonra istatistiksel olarak, farklı ağız gargaraları monolitik zirkonya materyallerinde ΔE00 renk değişimini etkilememektedir. Bununla birlikte, klinik olarak, tespit edilebilir eşik (0.8) ve kabul edilebilirlik eşiği (1.8) karşılaştırıldığında, tüm gruplar daha yüksek ΔE00 değişikliği göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, ağız gargaraları, renk değişimi