BÜYÜK MOĞOL İMPARATORU CENGİZ HAN’IN DİN ALGISI


ARSLAN İ.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.38, pp.1011-1027, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

After the murder of his father by the Tatarians, Temujin established the Mongol Empire in 1196 under severe living conditions and as a result of long struggles and took the title of Genghis Khan in 1206. Since Genghis Khan adopted shamanism and had unitarian belief, he behaved quite tolerantly to those who possess unitarian belief and didn’t oppress them in order to make them accept his belief. The fact that he even legalized this notion with the first two articles of the constitution in the form of “I order you to believe in a single God who created the earth and the sky, who distributes death, life, wealth and poverty at will and who absolutely administers his decrees on everything” and “Religious leaders, preachers, priests, those who are dedicated to spiritual life, muezzins, doctors and corpse washers are exempt from general services” reveals how optimistic he is to the believers. Keywords: Genghis Khan, Mongol Empire, Religion, Perception, Tolerance.

Temuçin, babasının Tatarlar tarafından öldürülmesinden sonra zor yaam koulları altında ve uzun mücadeleler neticesinde 1196 tarihinde Mool mparatorluu’nu kurmu ve 1206 yılında ise Cengiz Han sıfatını almıtır. Cengiz Han, amanizm’i benimseyip tek Tanrı inancına sahip olduundan dolayı, tek Tanrı anlayıına sahip olanlara karı oldukça hogörülü davranmı ve onlara kendi inancını kabul ettirmek için baskı yapmamıtır. Hatta bu düüncesini, anayasanın: ‘‘Yeri ve göü yaratan, ölümü, hayatı, serveti, fakirlii istedii gibi daıtan, her eyde mutlaka hükmünü yürüten bir tek Tanrı’nın varlıına iman etmenizi emrederim.’’ ve ‘‘Dinî reisler, vaizler, rahipler, ruhanî hayata balı kimseler, müezzinler, doktorlar ve cenaze yıkayıcıları genel hizmetlerden muaftırlar’’ eklinde ilk iki maddesiyle kanunlatırması, onun inanç sahiplerine karı ne kadar iyimser olduunu ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Cengiz Han, Mool mparatorluu, Din, Algı, Hogörü. Abstract Aft