LONG-TERM EFFECTS OF CORPORATE TAX AND FIXED ASSETS CHANGE ON PROFITABILITY IN FOOD COMPANIES: BIST EXAMPLE


Yıldız F., Yanık A., Türkoğlu D.

Mali Çözüm, vol.33, no.176, pp.335-353, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 176
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Mali Çözüm
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.335-353
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

İşletmelerin, sürekliliğini sağlamak amacıyla yapmış olduğu faaliyetler, ülke ekonomisi ve işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir. İşletmeler ekonomik olarak büyümeyi sağlamak, piyasa değerini ve karlılığını arttırmak

gibi planlarını gerçekleştirmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. İşletmelerin bu faaliyetleri arasında duran varlık yatırımları önemli bir yer tutmaktadır. Duran varlık yatırımlarının işletmelerin gelecekteki nakit akışlarına önemli etkisi olduğu açıktır. Bu amaçla yöneticilerin yatırım kararları arasında öncelikli olarak duran varlık yatırımları gelmektedir. Çalışmanın amacı uzun vadeli duran varlık yatırımları, vergi oranlarındaki değişiklikler ve vergi tutarlarının net kar üzerinde uzun dönemdeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada Borsa İstanbul’da Gıda, İçecek, Tütün sektöründe faaliyet gösteren on adet firmanın on yıllık mali tablolarından elde edilen veriler panel veri analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin net karlılığı ile duran varlık yatırımları ve vergi tutarları arasında uzun dönemde bir ilişki olmadığı, fakat net karlılık ile vergi oranları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ortalama Grup  Dinamik En Küçük Kareler Tahmincisi testi sonuçlarına göre, duran varlık yatırımlarında meydana gelen artışların net karı olumlu yönde etkilediği, vergi tutarı ve vergi oranlarındaki artışın net karı olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Nedensellik testine göre ise, duran varlık yatırımları, vergi tutarları ve vergi oranlarının net karı etkilediği ortaya konulmuştur.