Determination of Antioxidant and Antimicrobial Effects of Extracted From the Natural Dried Olive Leaves


KOBYA O., KARA B., ÇAĞLAK E., KARSLI B.

HASAT International Agriculture and Forest Congress, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.640-648

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.640-648
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Besides the appetizing and diuretic effects of olive tree leaf (Olea europea L.), antioxidant and antimicrobial effects are used in the treatment of diseases such as cardiovascular diseases, digestive system and renal system disorders, blood pressure lowering and nervous heart disorders. In this study, olive leaves obtained from Ayvalık were dried by natural method and pulverized and different extracts were obtained. 2.2.-diphenyl-1-picrihydrazil (DPPH) radical extinguishing capacity method was used to determine the antioxidant activity of olive leaf extracts and disc diffusion method was used to determine antimicrobial activities. Antioxidant and antimicrobial effects of extracts were compared and evaluated. 

Zeytin ağacı yaprağının (Olea europea L.) iGtah açıcı ve idrar söktürücü etkilerinin yanı sıra kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi ve renal sistem bozuklukları, tansiyon düGürücü ve sinirsel kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların tedavisinde antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinden yararlanılmaktadır. Bu çalıGmada Ayvalık‘tan temin edilen zeytin ağacı yaprakları doğal yöntemle kurutulmuG ve toz haline getirilerek farklı ekstraktlar elde edilmiGtir. Zeytin yaprağı ekstraktların antioksidan aktivitesini belirlemede 2.2.-difenil-1-pikrihidrazil (DPPH) radikal söndürücü kapasite yöntemi ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesinde ise disk difüzyon yöntemi kullanılmıGtır. Ekstraktların antioksidan ve antimikrobiyal etkilerine yönelik veriler karGılaGtırılarak değerlendirilmiGtir.