Turkey-European Union relations and the Cyprus Problem


Kızıltan A., Takım A.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, pp.295-322, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 25
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.295-322
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

After 1990's, along with the economic and political
developments that happen in the whole world and especially in
Eastem Europe, European Union (EU) has accelerated enlargement
process to the surrounding countries. From May lst 2004, Cypnıs
will be a full member of the European Union in a manner that
represents the whole island. Turkey's candidate status for fullmembership
to the Union was recognized officially at the Helsinki
Surnrnit in 1999. Beside Greece and Cypnıs's being members to the
Union, economic and political conditions to fulfill for the candidate
countries to be full members have made significant progress over
time. Under these changing conditions, Turkeyand Cypnıs relations
with EU gain great importance. The position reached at the end of 40
years elapsed along with the island's being separated practically two
different adrninistrations after 1974 requires urgent solutions to the
postponed issues connected with Cypnıs, especially for Turkey. In
case of not being this conflict solved, the Union's viewpoint about
Turkeyand improvement of relations between Turkeyand EU will
be extremely influenced by Greece and Greek Cypriots.

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu, i 990'lardan
sonra başta Doğu Avrupa olmak üzere dünyada meydana gelen
ekonomik ve siyasal gelişmelerle birlikte, Avrupa Birliği (AB) çevre
ülkelere doğru genişleme sürecini hızlandırmıştır. Bu çerçevede Güney
Kıbrıs'ın (adanın tamamını temsil edecek şekilde) i Mayıs 2004'ten
sonra AB'ye tam üye olması kesinleşmiştir. Türkiye'nin tam üyeliğe
aday üyeliği 1999 yılındaki Helsinki zirvesinde kararlaştırılmıştı. Daha
evvel Yunanistan ve şimdi de Kıbrıs'ın Birliğe tam üye olması yanında,
zamanla aday ülkelerin tam üyelik için yerine getirmeleri gereken
ekonomik ve siyasi koşullar da gelişmiştir. Değişen bu koşullarda
Kıbrıs ve Türkiye'nin AB ile ilişkileri özel bir konuma gelmiştir.
Adanın 1974'ten sonra fiilen iki farklı devlete ayrılmasıyla birlikte
geçen 40 yıllık süre sonunda gelinen nokta özellikle Türkiye açısından,
Kıbrıs ile ilgili bir nevi ertelenen sorunların çözümünü acil hale
getirmiştir. Bu sorunun çözümlenmemesi halinde, önce Yunanistan ve
ardından Kıbrıs (Rum Kesimi)'ın AB'ye tam üyeliği, bu iki ülkenin
etkisiyle Birliğin Türkiye'ye bakış açısını ve ilişkilerin geliştirilmesini
büyük ölçüde etkileyecektir.