Beden Eğit imi ve Spor Öğretmenlerinin Rotasyon Uygulamasına Yönelik GörüşlerininBazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


SELÇUK M. H., HACICAFEROĞLU S., KARACA Y.

3. Ulusl ararası Avrasya S por Eği tim ve Toplum Kongresi, Mardin, Turkey, 23 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes