Bir Eğitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Şizofrenili Hastalarda Eştanılı Ruhsal Bozukluklar


HELVACI F., GÜVELİ H., BAHÇECİ B., KANDEMİR G., KÖROĞLU A., HOCAOGLU Ç.

Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology, vol.4, no.1, pp.5-11, 2014 (Peer-Reviewed Journal)