Divan Şiirinde Yardım Talep Etmenin Edebi Tür Olarak Terennümü: Meded-Nâmeler


Creative Commons License

Çalka M. S., Dolu Y.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED), vol.1, no.1, pp.51-75, 2021 (Peer-Reviewed Journal)