Bağlanma Kuramı Açısından Kurum Bakımının Çocuklar Üzerindeki Etkileri


KARATAŞ Z.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.10, no.54, pp.867-875, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 10 Issue: 54
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.867-875
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Attachment theory, one of the approaches to understand childhood and adulthood relationships, has an important place in terms of psychology. It has been tried to understand and explain the complicated structure of the close relationships in the light of the bonding theory developed with the research on the nature of the relationship between the individual and the child in the first years of life. A safe and supportive family environment is an important factor in the child's healthy personality development. Children undergoing care and protection, who have to leave their parents and their social environment for some reasons such as parental loss, divorce, socio-economic poverty, ill-treatment, neglect, have difficulty in adapting to life and it harms their sense of trust. In terms of attachment theory, children in need of protection, who are exposed to some traumatizing situation such as separation, losing, and rupture, often use anxious and avoidant attachment style often because of the effect of abuse and neglect they have experienced in the past. Constant change of attachment role models due to the structure of residential care causes instability and damages children's trust in adults. In this article which deals with the problems of children who need to be protected in terms of attachment theory, the impact of residential care on the attachment and trust relationship of children in need of protection is discussed.

Key Words: Attachment theory, child in need of protection, social service, residential care

Çocukluktaki ve yetişkinlikteki ilişkileri anlamayı amaçlayan yaklaşımlardan birisi olan bağlanma kuramı, yakın ilişkiler psikolojisi açısından önemli bir yere sahiptir. Yaşamın ilk yıllarında bakım veren bireyle çocuk arasındaki ilişkinin niteliği üzerine yapılan araştırmalar sonucu geliştirilen bağlanma teorisi ışığında yakın ilişkilerin karmaşık yapısı çeşitli açılardan sınıflandırılarak anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır.  Çocuğun sağlıklı kişilik geliştirmesinde güvenli ve destekleyici aile ortamı önemli bir faktördür. Ebeveyn kaybı, boşanma, sosyo-ekonomik yoksulluk, kötü muamele, ihmal gibi nedenlerle ailesinden ve sosyal çevresinden ayrılmak zorunda kalarak, bakım ve korunma altına alınan çocukların güven duyguları zedelenmekte ve yaşama uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bağlanma kuramı açısından travma etkisi oluşturan ayrılma, kaybetme, kopma durumlarına maruz kalan korunmaya muhtaç çocuklar geçmişte yaşadıkları istismar ve ihmalin de etkisiyle genellikle kaygılı ve kaçınmacı bağlanma tarzını kullanmaktadırlar. Kurum bakımının yapısı gereği bağlanma rol modellerinin sürekli değişmesi istikrarsızlığa neden olmakta ve çocukların yetişkinlere olan güvenlerini zedelemektedir. Bağlanma kuramı açısından korunmaya muhtaç çocukların sorunlarının ele alındığı bu makalede; kurum bakımının, korunmaya muhtaç çocukların bağlanma ve güven ilişkisi üzerine etkisi tartışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Bağlanma kuramı, korunmaya muhtaç çocuk, sosyal hizmet, kurum bakımı