Karaca Mersin Balığı (Acipenser gueldenstaedtii) Anaçlarında Karanfil Yağının Anestezik Etkisinin Belirlenmesi


Ak K., Kurtoğlu İ. Z., Er A., Arslan M. N., Minaz M.

21.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 15 November 2021, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerindeki çeşitli uygulamalar (yakalama, ölçme, markalama, numune alma, nakil, sağım ve cerrahi) balıklarda strese sebebiyet vermekte ve balık refahını olumsuz yönde etkilemektedir. Balıklarda bu uygulamalar esnasında stresi minimum seviyeye indirmek ve ağrıya karşı duyarlılığı ortadan kaldırmak amacıyla anestezik maddeler kullanılmaktadır. Bu çalışmada esansiyel karanfil yağının karaca mersin balığı damızlık bireylerinde anestezik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Denemede ortalama ağırlıkları 4,03 kg olan 30 adet karaca mersin balığı kullanılmıştır. Karanfil yağı 1/10 oranında etil alkolde çözündürülerek stok çözelti hazırlanmıştır. Balıklar 20 (D), 40 (O) ve 80 mg/L (Y) olmak üzere 3 farklı konsantrasyona maruz bırakılmış ve anesteziye giriş (A) ve iyileşme süreleri (R) hesaplanmıştır.

Anesteziye giriş sürelerinin, D grubunda 281,5 sn, O grubunda 189,5 sn ve Y grubunda ise 120,6 sn olduğu tespit edilmiştir. Grupların anestezi sonrası iyileşme süreleri ise D grubunda 131,4 sn, O grubunda 195,7 sn ve Y grubunda ise 320,1 sn olarak ölçülmüştür. Çalışma süresince ve sonrasında balıklarda ölüm gerçekleşmemiştir. Esansiyel karanfil yağının, 20 mg/L konsantrasyonda sedatif etki gösterdiği, 40 ve 80 mg/L konsantrasyonda ise derin anestezik etki gösterdiği belirlenmiştir. Grupların anesteziye giriş ve iyileşme süreleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak esansiyel karanfil yağının, derin anestezik etki sağladığı ve anestezik madde olarak karaca mersin balığında kullanılabileceği saptanmıştır.