SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Creative Commons License

Seyhan A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.11, pp.88-113, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Finansal okuryazarlık becerisi öğrencilere kazandırılması için 2018 yılında güncellenen sosyal bilgiler öğretim programına eklenmiştir. Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal ürünlere ve kavramlara hakimiyeti, finansal risk almaları ve çeşitli alternatifler arasından tercih yapabilecek farkındalığa sahip olmaları sayesinde finansal refahlarını artırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Bilgiyi, teknolojiyi ve finansal kaynakları üreten bir toplum meydana getirmek için de finansal okuryazarlık becerisinin erken yaşlarda bireylere kazandırılması gerekmektedir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin finansal okuryazarlık becerisi hakkında farkındalıklarını tespit etmek ve bu becerinin kazandırılmasına yönelik görüşlerini almak amacıyla yapılan bu çalışmada nitel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, ulaşılabilen, çalışmaya katılmayı kabul eden ve Rize ilindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlerin finansal okuryazarlık becerisinin tanımını ve beceriye ilişkin yeterlilikleri bildiklerini göstermektedir. Ancak, bu becerinin öğrencilerde geliştirilmesi için kullanılabilecek etkinlikleri yeterince bilmedikleri ve sınıflarında uygulamadıkları anlaşılmaktadır.