Rize'de Alışveriş Merkezi ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesi


Pilatin A., Kızıltan A. , Yavuz V.

Ekin Yayınevi, Bursa, 2017

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Ekin Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Bursa

Özet

Uygarlıklar tarihi boyunca, insan önce toplama ile başlamış sonra takasla devam etmiş ve son olarak alış verişe başlamıştır. Bu süreç bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmıştır. 21. Yüzyılın küresel dünyasında, alışveriş yapma, alışveriş merkezlerine gitmenin artık sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği görülmektedir.


Alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ortaya AVM’leri çıkardı. AVM’lerin ortaya çıkması artık alışveriş anlayışını kökten değiştirdi. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, kişi başı milli gelirlerine ve şehirleşme oranlarına göre alışveriş oranları ve AVM’lerin sayısında artış gözlendi. Özellikle daha gelişmiş ülkelerde alışveriş, artık günlük yaşamın bir parçası halini almış ve adeta insanlar için alışveriş yapmayacak olsa bile gidilmesi gereken bir mekân yerini aldı.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte tüketicilerin alışveriş merkezlerinden beklentileri daha da yükseldi. Artık AVM’ler tüketiciler açısından sadece bir alışveriş yeri olmaktan çıkmış, onlara bir çok ürüne aynı yerde ulaşma, prestij sağlama, buluşma, eğlence ve iklim şartlarından daha az etkilenme gibi özellikleri de içermesi beklenen yerler halini aldı. Bu durum AVM yatırımcıları için de araştırılması, yanıt verilmesi ve karşılanması gereken unsurlardır.


Gelişmiş ülkelerin geçirdikleri ekonomik evrelerde olduğu gibi gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de de AVM’ler oldukça gözde mekânlar haline gelmiştir. Aralık 2016 itibari ile Türkiye’deki AVM sayısı 377 adettir. Bu AVM’lerin toplam alanı ise yaklaşık olarak 11,1 milyon m2’dir (AYD Activity Report 2016). Buna rağmen henüz Adıyaman, Ağrı, Amasya, Bingöl, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Kırşehir, Muş, Kilis, Sinop, Tunceli, Bayburt, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Rize illerinde AVM yoktur (AVM Piyasası Raporu, 2016;5). Bu noktada Rize’de AVM olmaması ve bu durumun Rize’deki tüketicilere yansıması, Rize’deki yerleşiklerin yapılacak AVM’den beklentileri, alışveriş alışkanlıkları, il dışı AVM’lere gitme/alışveriş sıklıkları ve harcamaları araştırılmaya değer bulunmuş ve bu çalışmanın başlatılmasında temel etken olmuştur. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Dünya’da ve Türkiye’de AVM’lerin gelişmiş, ikinci bölümünde literatür, yöntem ve analizler, son olarak üçüncü bölümde demografik özellikler, alışveriş tercihi ve tüketici gelir harcama ilişkisi incelenecektir. Son kısımda ise çalışmadan elde edilen bulgular ve bu bulgular ışığında öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Ankette yer alan Rize'de yapılacak olan AVM’de hangi markalar olsun sorusuna verilen yanıtlar burada paylaşılmamıştır. Fakat yatırımcılara yön vermesi açısından talep edilmesi durumunda ilgililerle paylaşılabilir.