Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar : I. Bitkiler.


Demir A., SEYİS F., Kurt O.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.22, no.1, pp.98-104, 2006 (SCI-Expanded)