Factors That Affect Profitability: The Analysis On the Firms Registered in Industrial and Service Sector of ISE


Creative Commons License

Albayrak A. S., Akbulut R.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.7, pp.55-82, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to search the most important factors that determine the profitability indicators of the firms in the industrial and service sectors of Istanbul Stock Exchange. In order to determine the profitability structure of the firms eighteen profitability indicators are chosen from different financial fields such as liquidity, activity efficiency, capital structure, market value and firm size. Empirical results of the study show that different financial indicators are significant in explaining profitability levels.

Bu çalışmanın amacı İMKB sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılık düzeyi değişkenlerini etkileyen en önemli finansal faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla işletmelerin likidite, varlık kullanım etkinliği, sermaye yapısı, pazar değeri ve işletme büyüklüğü gibi farklı finansal alanlardaki 18 gösterge arasından seçilen en önemli değişkenlerle karlılık göstergeleri açıklanmaktadır. Araştırmanın ampirik bulguları işletmelerin karlılık düzeylerini açıklamada farklı finansal göstergelerin anlamlı olduklarını göstermektedir.