Atpik Psikoz ile Seyreden Nörosifliz Olgu Sunumu.


İLGAR T., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey