Ovit Dağbaşı Gölü Çevresinden Alınan Toprak Örneklerinde Radyoaktivite ve Radyolojik Etkilerin Araştırılması


SARI S., DİZMAN S.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.7, no.3, pp.1122-1130, 2020 (Scopus) identifier