İntraventriküler ve İntratekal Kolistin Tedavisi Uygulanan Acinetobacter Baumannii’xxye Bağlı İki Menenjit Olgusu


Yıldız İ. E. , DALMANOĞLU E. , KOSTAKOĞLU U. , ÖZDEMİR AL S., YAŞAR F. , ZENGİN E. , ...More

7.Türkiye EKMUD Uluslar Arası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, 8 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text