HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN DÖNEMİNDE IYÂZ B. ĞANM


ARSLAN İ.

İSTEM, vol.19, no.19, pp.101-120, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 19
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: İSTEM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-120
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Iyaz b. Ganm, who was probably born in 582 in Mecca, entered Islam before Hudeybiye and was among the people attending Hudeybiye. Iyaz b. Ganm, who does not stand out as a companion in the ascendent although he participated in the Prophet’s acitivities after Hudeybiye, attracts attention as a significant commander and statesman during Ebu Bekir’s and Omar’s periods. Having considerable influence on quelling the Rıdde Events which arose during Ebu Bekir’s period and providing peace in the country, attending Iraq front with Khalid b. Velid, Iyaz took place in the Islamic army transferred to the Damascus front and had great contribution in the victory of Yermuk War. Known as the first person to open the way for passing to the Byzantium lands, Iyaz b. Ganm was sent to the al-Cezire area as a result of his military achievements. Appointed as governor of the area by Omar after the death of Ebu Ubeyde b. Cerrah, succeeded in including almost all of the area into the lands of Islam.

         Key Words: Iyaz b. Ganm, Al-Cezire, conquest, victory, commander.

    Muhtemelen 582 tarihinde Mekke’de doğan Iyâz b. Ğanm, Hudeybiye’den önce İslâm’a girmiş ve Hudeybiye’ye katılanlar arasında yer almıştır. Hudeybiye’den sonra Hz. Peygamber’in faaliyetleri içerisinde bulunmasına rağmen yıldızı parlayan bir sahabe olarak göze çarpmayan Iyâz b. Ğanm, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilâfetleri dönemlerinde önemli bir komutan ve devlet adamı olarak dikkat çekmektedir. Hz. Ebû Bekir döneminde ortaya çıkan Ridde Olayları’nın bastırılmasında ve ülke içerisindeki iç huzurun sağlanmasında önemli etkiye sahip olan, Irak cephesinde Halid b. Velid ile birlikte bulunan Iyâz, Şam cephesine kaydırılan İslâm ordusunun içerisinde yer almış ve Yermûk Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında önemli katkısı olmuştur. Bizans topraklarına geçiş yolunu açan ilk kişi olarak bilinen Iyâz b. Ğanm, askerî başarılarından dolayı el-Cezîre bölgesine gönderilmiştir. Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın vefatından sonra Hz. Ömer tarafından bölgeye vali olarak atanan Iyâz, bölgenin hemen hemen tamamını İslâm topraklarına katmayı başarmıştır.

         Anahtar kelimeler: Iyâz b. Ğanm, el-Cezîre, fetih, zafer, komutan.