Covıd-19 Sonrası Kamu Politikası Uygulamasında Çevresel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik


Creative Commons License

Atar E.

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION, Diyarbakır, Turkey, 7 - 08 October 2021, pp.78-80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.78-80
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyamız benzeri görülmemiş çok boyutlu bir krizle karşı karşıya kalmış durumdadır. COVID-19 pandemisi ile beraber dünya çapında insani, sosyal ve ekonomik alanlarda birçok olumsuzluk yaşanmaktadır. Bu olumsuzluklar sadece insanları değil doğamızı da etkilemektedir. Dünyamızın daha yaşanılabilir bir mekan olabilmesi için Birleşmiş Milletleri tarafından ortaya koyulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de (SKH) bu süreç içerisinde bazı olumsuzluklarla karşılaşabilmektedir. İstenilen hedeflere ulaşılması noktasında kaydedilen ilerlemelerin aksamasına neden olan COVID-19, sürecin uzaması ile beraber daha da kötü senaryoların ortaya çıkabileceği ve hedeflere ulaşılması noktasında uzun yıllar boyunca istenilen seviyelere gelinemeyeceği kaygısını ortaya koymaktadır. Çevresel alanlarda SKH'ler ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı ilgilenmektedir. BM Çevre Programı (UNEP), SKH Hedef 6, 8, 12, 14, 15 ve 17 genelinde 25 SKH göstergesinden sorumludur. Bu göstergeler, kaynak yönetimi ve su, deniz ve kara ekosistemlerinin korunması, sürdürülebilir yönetim ve doğal kaynakların verimli kullanımı dahil olmak üzere döngüsel ekonomi ile ilgili konuları; ve kimyasalların ve atıkların çevreye duyarlı yönetimi olarak belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler öncülüğünde dünyanın dört bir yanındaki hükümetler sürdürülebilir kalkınmayı bir politika hedefi olarak sunmuşlardır. Bu politikalar, uluslararası anlaşmalardan ulusal stratejilere, hükümetlerin birçok düzeyinde çevre yasa ve düzenlemelerine, bölgesel programlara ve yerel planlamalar gibi birçok politika ile takip edilmiştir. Uygulanan politikalar çevresel kalkınma ve sürdürülebilirliğin henüz istenilen seviyede olmadığını ve zaman alacağını göstermektedir. Bu durum COVID-19 başlangıcı ile beraber daha sancılı bir süreç haline gelmiştir. Birçok Hükümet Birleşmiş Millet tarafından veya kendi bünyelerinde oluşturdukları bu programların hayata geçirilmesi veya devam ettirilmesi noktasında sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı, COVID19 döneminde ortaya koyulan politikaları inceleyip, COVID-19 sonrasında kamu politikaları noktasında çevresel kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. Bu doğrultuda çevre politikaları ve ekonomik politikalar arasındaki ilişki, çevre politikalarının uygulanması noktasında ortaya koyulan teşvikler, ve bu politikaların yerel bazda hangi seviyede gerçekleştirildiği gibi konular ön plana çıkarılacaktır. Bu noktada literatür taraması ile beraber özellikle Birleşmiş Milletlerin yayımladığı raporlar incelenecek olup vaka incelemeleri gerçekleştirilecektir. Anahtar Kelimeler: Kamu politikası, çevresel kalkınma, sürdürülebilirlik, Covid-19