The Relationship Between Ossification in Metacarpophalangeal Sesamoids of the Thumb and the Period of Puberty: A Radiographic Study


Creative Commons License

Şahin R., Kazdal C.

Medeniyet medical journal, vol.37, no.4, pp.300-305, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.4274/mmj.galenos.2022.66743
  • Journal Name: Medeniyet medical journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.300-305
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışma, elin başparmak metakarpofalangeal (MKP) ekleminde sesamoid kemiklerin (Sbs) kemikleşme zamanının başlangıcını ve ergenlik dönemi ile ilişkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntemler: Bu retrospektif radyografik çalışmaya 5-17 yaş arası hastalar dahil edildi. Her yaş grubu için ayrı ayrı Sbs varlığı araştırıldı. Hastalar yaş, cinsiyet ve radyal-ulnar sesamoid varlığına göre kaydedildi. Bulgular: Dokuz yüz otuz dokuz hastanın 1.020 radyografisi incelendi. Sbs kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşında kemikleşmeye başladı. Aynı yaş grubundaki tüm bireylerde ulnar-radyal sesamoidlerin bulunduğu yaş kızlarda 13-14, erkeklerde 15 idi. Sesamoidin aynı yaş grubundaki bireylerin %50’sinde görüldüğü yaş radyal taraf için kızlarda 10,4, erkeklerde 11,9 iken ulnar taraf için ise kızlarda 9,5, erkeklerde 11,5 yaş olarak belirlendi. Sonuçlar: Örneklemimizde ergenlik başlangıç zamanı ve süresi ile karşılaştırıldığında; 1. MKP eklemdeki sesamoidlerin görülmeye başladığı yaştan tüm bireylerde görülmeye başladığı yaşa kadar geçen süre fizyolojik ergenlik süresi ile benzerdir. Ergenlik başlangıç yaşı ise aynı yaş grubundaki hem cinslerinin %50’sinde Sbs’nin görüldüğü zamana denk gelmektedir.