Bursalı Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd u Şîrîn'inin Ali Şîr Nevaî'nin Ferhâd u Şîrîn'i ile Mukayesesi


ESİR H. A.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Prof. Dr. Kemâl YAVUZ Özel Sayısı), vol.50, pp.39-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)