Kandidemi Nedeniyle Takip Edilen Hastaların KandidemiSüresi, Mortalite Oranları ve Laboratuvar DeğerlerininKarşılaştırılması


ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Turkey, 24 - 29 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes