Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Overlay Protezle Rehabilitasyonu


ATEŞ S. M., ALTINTAŞ S. H., ÇAKMAK AKGÜNDÜZ T., KUŞGÖZ A.

Selçuk Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.140-143, 2011 (Peer-Reviewed Journal)