CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA AMASYA'DA YEREL BASIN


Creative Commons License

ARIKAN M.

III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON VE AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU, Amasya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, cilt.-, ss.303-314

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: -
  • Basıldığı Şehir: Amasya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.303-314

Özet

Günümüzün modern toplumlarında basın, yasama-yürütme-yargı erklerinin yanında toplumu etkileyen en mühim güç odağı durumundadır. Bilindiği üzere Türkiye’de, bilhassa Meşrûtiyet’in ikinci kez yürürlüğe girmesinden sonra hem ulusal hem de yerel ölçekte geniş bir yayın faaliyeti söz konusudur. Bu çerçevede Cumhuriyet’in ilk yıllarında Amasya’da yayın hayatını sürdüren ve kamuoyu oluşumuna katkı sunan iki gazete mevcuttur. Bunlar, Amasya ve Amasya’da Emel gazeteleridir. Amasya gazetesi, başlığının altında “Vilâyetin resmî gazetesidir” ibaresini taşımaktadır. Bu gazete, içeriği itibariyle merkezi çevreye taşıyan, resmî bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan bir çizgidedir. Buna mukabil Amasya’da Emel gazetesi, her ne kadar genç Cumhuriyet’in temel prensiplerini benimsemiş görünse de mahallî iktidar odaklarına karşı muhalif bir duruş sergilemektedir. Bu çalışma, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Amasya’da faaliyet gösteren biri muhalif, diğeri resmî iki gazeteyi tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu dönemde Amasya’da yerel bazda ortaya çıkan ihtiyaçların ve taleplerin neler olduğu tespit edilecektir. Ayrıca bunlara ek olarak Amasya’da mahallî düzeyde gelişen muhalefetin sebepleri de irdelenmeye çalışılacaktır.