Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales


Creative Commons License

Kabadayı F.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.10, no.58, pp.385-411, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 10 Issue: 58
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.385-411
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Digital technologies have seen significant use in the lives of individuals, but despite the many contributions, digital technologies also cause some problems. Self-report scales are widely used in psychology to determine problems and have an important position for researchers and mental health practitioners. 167 Turkish cyberpsychology scales were compiled, and its properties were examined in the preset study. The research was designed using qualitative methods. A sample group of mostly adolescents and university students was existed in Turkish cyberpsychology scales. According to the findings, half of the scales had adaptation, three-quarters of scales had adequate or good levels of variance explanatory power, and a cutoff point was determined for nearly one-quarter of the scales. Previous scales and the problem areas that do not yet have measurement instruments have been examined, and some suggestions are made regarding the scales and sample groups that can be developed for Turkish culture.

Dijital teknolojiler bireylerin yaşamlarında önemli bir kullanım alanı edinmiştir. Teknolojinin bireylerin yaşamlarına sağladığı birçok katkının yanı sıra bazı sorunlara da neden olmaktadır. Sorunların belirlenmesi için öz-bildirime dayalı ölçekler yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda sorunların tespit edilmesinde kullanılan ölçme araçları araştırmacılar ve ruh sağlığı uygulayıcıları için önemli bir konumdadır. Bu araştırmada Türkçe dilindeki siber psikoloji alanında kullanılan 167 ölçek derlenmiş ve bazı özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma nitel paradigmaya göre tasarlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de siber psikoloji alanında örneklem gruplarının çoğunlukla ergenler ve üniversite öğrencilerinden oluştuğu, ölçeklerin yaklaşık yarısının uyarlama olduğu, ölçeklerin dörtte üçünün yeterli ya da iyi düzeyde varyans açıklama gücünün olduğu ve ölçeklerin yaklaşık dörtte birinde kesme puanlarının belirlendiği tespit edilmiştir. Son olarak, literatürde geliştirilmiş ölçekler ile henüz ölçme aracı olmayan sorun alanları incelenmiş ve Türk kültüründe geliştirilebilecek ölçekler ile örneklem gruplarına ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.