Evaluation of Occupational Needlestick-Sharp Injuries and Status of Hepatitis B Immunization on Nurses Working at Malatya Province Hospitals


Creative Commons License

Omaç Sönmez M., Eğri M., Karaoğlu L.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.19-25, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-25
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık çalışanları meslek hayatlarının herhangi bir döneminde enfeksiyon hastalıkları açısından risk altındadır. Özellikle

hemşireler hastalarına bakım verirken kesici-delici alet yaralanmaları veya hasta vücut sıvılarının sıçraması sonucu HIV,

hepatit B, hepatit C gibi önemli enfeksiyonlarla diğer sağlık çalışanlarına göre daha sık karşılaşmaktadırlar. Bu çalışma

hemşirelerin mesleki kesici delici yaralanma sıklığı ve hepatit B bağışıklanma durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmamızda hemşirelerin %67.2’ si son üç ay içerisinde en az bir kez kesici delici yaralanma geçirmiştir. Kesici-delici

yaralanma geçiren hemşirelerin büyük çoğunluğu enjektör iğneleri ile yaralanmıştır. Kesici-delici yaralanmaya neden olan

cismin %24.6’ sı hasta kanı veya sıvıları ile temas ettiği bildirilmiştir. Kesici delici yaralanması olan hemşirelerin %70.6’ sı

harici birimlerde çalışmaktadır (P<0.05). Gece vardiyasında çalışan hemşirelerin %78.1 kesici-delici yaralanma geçirmiş

olup gündüz vardiyasında çalışanlara göre daha fazladır (P<0.01). Eğitim düzeyi yaralanma durumunu etkilememektedir.

Yaralanma durumunun yaş, medeni durum, çalışılan vardiya,çalışılan birim, çalışılan kurum ve çalışma yılı arasında

anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (p< 0.05). Hemşirelerin %5.1’ i hepatit B’ li olduklarını bildirmişlerdir.

Hemşirelerin %70.5 ‘nin hepatit B aşısı yaptırdığı, buna karşın %42.1’nin hepatit B virus testi yaptırmadığı görülmüştür.

Araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğu son üç ay içerisinde mesleki kesici delici yaralanma ile karşılaşmış

olup, hepatit B aşısı yaptırma oranları düşük çıkmıştır. Hemşirelere mesleki kazalar sonucu karşılaşabilecekleri

patojenlerden korunma yolları, bağışıklama, kazaların önlenmesi gibi mesleki riskler hakkında eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Delici-Kesici Yaralanmalar, Hemşireler, Hepatit B