MERKEZİMİZDE MESANE KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOM OLGULARININ HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ


ÖZTÜRK Ç., OKCU O.

3. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Turkey, 2 - 03 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes