Gastrointestinal Bacterial Flora in Honey Bees


Suyabatmaz Ş., Bozdeveci A., Karaoglu Å. A.

Uludağ Arıcılık Dergisi, vol.20, no.1, pp.97-113, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Abstract

In the gastrointestinal tract of honey bees (Apis mellifera), there is a unique collection of microorganisms, called microflora or microbiota, which have various mgeyietabolic activities in the bee crops, which can protect against various microbial threats, and is linked to powerful mechanisms of action in the bee immune system. The adult honey bees especially have a rich microflora. Their microbiome is considered to be one of the most important and remarkable factors in maintaining bee health.Like humans, honey bees (Apis mellifera) are social creatures and work cooperatively to ensure thecontinuity of life in the hive. In productive colonies, the increasing diversity of microbiota depends on various factors, from the developmental age of the bee to its feeding, from the geographical location of the hive to the local climate. The lack of diversity of the bacterial community may negatively affectthe productivity of the bee hive. This review describes the diversity of the honey bee intestinal core microflora, which are of great importance for bee life, the ways in which they acquire the bacteria, how they colonize in the gastrointestinal tract of bee and their associated beneficial mechanisms for honey bee survival.
Bal arılarının (Apis mellifera) gastrointestinal sisteminde, mikroflora veya mikrobiyota olarak adlandırılan, çeşitli mikrobiyal tehditlere karşı korunmada, bazı metabolik faaliyetlerinde ve arı mahsullerinin üretiminde rol oynayan, arı bağışıklık sisteminde güçlü etki mekanizmalarına sahip, özgün bir mikroorganizma koleksiyonu bulunur. Özellikle yetişkin bal arıları çok zengin bir mikrofloraya sahiptirler. Arı sağlığının korunmasında en önemli ve dikkat çekici faktör, sahip oldukları bu mikrofloradır.Bal arıları (Apis mellifera) insanlar gibi toplu halde yaşar ve kovanda yaşamın devamlılığını sağlamak için iş birliği içinde çalışır. Üretken kolonilerde mikrobiyotadaki çeşitlilik artışı, arının gelişimsel yaşından beslenmesine, kovanın bulunduğu coğrafi konumdan iklim değişikliğine kadar çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu bakteriyel topluluk kompozisyonundaki çeşitlilik azlığının da arının mevcut üretkenliğini olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilmektedir. Bu derleme, arı yaşamı için büyük önem arz eden bağırsak temel mikroflorasının çeşitliliğini, edinim yollarını, arının gastrointestinal sistemindeki özel kolonizasyonunu ve bal arısı için fayda mekanizmalarını açıklamaktadır.