Sinif Ogretmenlerinin Muhendislik Tasarim Uygulamarinin Fen Bilimleri Ogretimine Entegrasyonu HakkindakiGorusleri : Ordu Ornegi.


Creative Commons License

Çınar S., Kereci N.

International Journal of Innovative Approaches in Education,, vol.4, no.2, pp.26-65, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of the research is to reveal the views of primary school teachers about the integration of engineering design practices into science teaching. In the study, the special case method was adopted as the research method and the semi-structured interview form was used as the data collection tool. The research group of the study consists of 16 primary school teachers working in public schools in Ünye district of Ordu province within the 2018-2019 academic year. The data obtained were analyzed by descriptive analysis method. According to the findings of the study; it was stated that primary school teachers do not perceive engineering design method as a teaching method and their knowledge about engineering design method is insufficient. On the other hand, it was determined that the primary school teachers are willing to prepare science activities based on engineering design and they are volunteer to attend in-service training courses in order to have knowledge and skills in this field. Considering that it will be a highly difficult process to take each of the primary school teachers in our country to an in-service training course based on engineering design, exemplary activities and auxiliary materials should be included in applications such as EBA, Lifelong Portal, Out-of-School Learning Portal, which will be used especially by primary school teachers and teachers should be informed of such portals

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarım uygulamalarının fen bilimleri öğretimine entegrasyonu hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak “özel durum yöntemi” benimsenmiş ve veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Ordu ilinin Ünye ilçesinde devlet okullarında görev yapan 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi yle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarım yöntemini bir öğretim yöntemi olarak algılamadıkları ve mühendislik tasarım yöntemi hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan sınıf öğretmenlerinin mühendislik tasarıma dayalı fen etkinlikleri hazırlama konusunda istekli oldukları ve bu konuda bilgi ve beceri sahibi olmak için hizmet içi eğitim kurslarına katılmaya gönüllü oldukları tespit edilmiştir. Ülkemizdeki sınıf öğretmenlerinin her birini mühendislik tasarıma dayalı bir hizmetiçi eğitimden geçirmek oldukça zor bir süreç olacağı düşünüldüğünde; özellikle öğretmenlerin faydalanacağı Mİlli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-öğrenme sistemi olan; EBA, Hayat Boyu Öğrenme Portalı, Okul Dışı Öğrenme Portalı gibi uygulamalarda örnek etkinliklere ve yardımcı materyallere yer verilmeli ve bu tür portallardan öğretmenler haberdar edilmelidir