Örgün Eğitimin Rize'deki Gelişimi (1950-1980)


Başaran S.

Karadeniz Araştırmaları, vol.17, no.65, pp.117-137, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 65
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Karadeniz Araştırmaları
  • Journal Indexes: Index Islamicus
  • Page Numbers: pp.117-137
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1950-1980 yılları arasında ilk ve orta dereceli örgün eğitimin Rize’deki gelişimini incelemektir. Rize’de 1950 yılında 150 ilkokul ve 5 orta dereceli okul vardı. Bu okullarda toplam 14.119 öğrenci öğrenim görüyordu. 1980’e gelindiğinde ilkokul sayısı 3, orta dereceli okul sayısı 13 ve bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 5 kat arttı. Geçen zaman zarfında ilin eğitim durumunda ciddi ilerleme sağlandı. İlk kademe eğitiminde ülke ortalaması neredeyse yakalandı. Ancak ortaokul ve lise eğitimlerinde ülke ortalamasının çok altında kalındı. Bunun yanında okuryazar ve kız öğrenci oranlarında da genel ortalamaya ulaşılamadı. İstenen seviyeye gelinememesinin nedenleri olarak başta öğretmen, araç-gereç ve okul eksiklikleri akla gelse de ülke şartları düşünüldüğünde benzer eksikliklerin pek çok ilde olduğu görülür. Dolayısıyla asıl neden, Rizelilerin eğitime gereği kadar önem vermemesidir. Bunda daha çok ekonomik nedenlerden ötürü gurbetçiliğin çok olması ve iş hayatına erken yaşlarda başlanılması önemli etkenlerdir. Bir diğer önemli neden halkın kadınların okumasına sıcak bakmamasıdır. Çalışmada başta TÜİK verileri olmak üzere ağırlıklı olarak birinci el kaynaklardan faydalanılmıştır.