Okul Çağındaki Suriyeli Çocukların Entegrasyonuna Yönelik Demokratik Okul Düzenlemeleri


Akarsu A. H., Genç K.

1O. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.185-186

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.185-186
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Suriye iç savaşının patlak verdiği 2011 yılından bu yana resmi rakamlara göre yaklaşık olarak 6.5 milyondan fazla insan ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Savaş mağduru sığınmacıların birçok ülkeye göç etmelerine rağmen bu göç dalgasından en fazla etkilenen ülkenin 3.8 milyon göçmenle Türkiye olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin “açık kapı politikası” ile Suriyeli bireylere geçici koruma statüsü vermesi zaman içerisinde bu rakamların daha da artmasına neden olmaktadır. Yaklaşık 11 yıldır yoğun biçimde süren mülteciler sorunu Türkiye için bugün itibarıyla önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu durum Türkiye’yi maruz kaldığı/bırakıldığı eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi ve politik meselelerde yeni ve kullanışlı çözümler üretmek zorunda bırakmaktadır. İlk etapta geri dönecekleri düşünülen Suriyeli sığınmacıların gelinen noktada bu geri dönüşü pek mümkün görünmemektedir. Suriyeli mültecilerin Mart 2022 itibarıyla Göç İdaresinin rakamlarına göre yaklaşık olarak %50’si (1.785.690) 19 yaş altındadır. Yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin okul çağındaki çocuklardan oluşması Türkiye’de eğitim alanındaki reform ve düzenlemelerin yapılmasını çok daha öncelikli hale getirmektedir. Dolayısıyla özellikle okul çağındaki çocukların okula ve topluma entegrasyonuyla ilgili kalıcı çözümlerin üretilmesi öncelik kazanmaktadır. Bu bildiri Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara ilişkin mevcut istatistikleri sunmayı, sığınmacılara yönelik uygulanan eğitim politikalarına değinmeyi ve bunların okullara ve topluma entegrasyonuna yönelik alternatif demokratik uygulamalara ilişkin öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kapsayıcı ve kültürlerarası eğitim, müfredatın çeşitlendirilmesi ve esnetilmesi, Suriyeli öğretmenlerin sürece dahil edilmesi, kontrol yerine güven temelli demokratik eğitim anlayışının geliştirilmesi başlıklarında öneriler geliştirilmiştir.