Aşkî Mustafa Efendi’nin Hayatı Eserleri Ve Sâkînâme Mesnevîsi


BAŞ M. Ş.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.35, pp.249-280, 2012 (Peer-Reviewed Journal)