Bir Botulismus Salgını:24 Olgunun İrdelenmesi


Creative Commons License

Çaylan R., Çan G., Aydın K., KOSTAKOĞLU U., Boz C., Alioğlu Z., ...More

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.6, no.1, pp.42-48, 2001 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.42-48
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

An Outbreak of Botulism: Evaluation of the 24 Patients

Botulism is a neuroparalytic disease caused by the microorganism Clostridium botulinum, which secretes toxins that affect the peripheral synapses. In this study, epidemiological and clinical features of the outbreak of botulism in the Ayvadere village, Trabzon in April 2000 are evaluated and discussed. The material responsible for contamination was identified as home-made cheese, a traditional food in the region. The outbreak affected a total of 24 people of which 16 were men and 8 were women. The mean value of patients age was 39.6 ± 14.9 (16-72) and the mean duration of incubation was 86.5 ± 64 (8-192) hours. The frequency symptoms and signs were as follows; dryness of mouth and fatigue 96%, visual disturbances 83%, dysphagia 79%, decrease in gag reflex 75%, diplopia 63%. The patients were classifed into two groups: Group 1 (n= 11) consisting of patients with generalized symptoms and respiratory distress and Group 2 (n= 13) consisting of patients without respiratory distress symptoms. All patients were followed after hospitalization. In Group 1, 5 patients underwent tracheotomy and of these 4 necessiated mechanical ventilation. Antitoxin was available for only 8 patients in Group 1 and hypersensitivity to antitoxin developed in one patient. Mean duration of stay in hospital in Group 1 was 20.8 ± 15.9 days for those receiving antitoxin (n= 8) and 35 ± 12.1 days for those that did not receive antitoxin. Three patients who died belonged to the Group 1 and were associated with severe respiratory distress. The mean duration of incubation periods for the fatal cases and survived cases was 26.6 ± 20.1 and 95.1 ± 63.7 hours and the patients mean age was 45.6 ± 19.4 and 38.7 ± 14.6 respectively. However no significant difference was present between the groups with respect to incubation (p> 0.05). In the follow-up after three months persistance of complaints such as fatigue and muscular weakness were noted.

This is the largest series of botulismus outbreak reported from Turkey, diagnosed in view of clinical and epidemiological features further supported by EMG findings.

Key Words: Botulism, Food poisoning, Outbreak

Botulismus, Clostridium botulinum adlı mikroorganizmanın salgıladığı toksinin periferik sinapsları etkilemesi ile ortaya çıkan, nöroparalitik bir hastalıktır. Çalışmada, Nisan 2000'de Trabzon'un Ayvadere Köyü'nde ortaya çıkan botulismus salgını, klinik ve epidemiyolojik özellikler gözönüne alınarak incelendi ve hastalık tartışıldı. Yirmidört olguyu içeren salgında, şüpheli gıda; yöresel özelliklerle hazırlanan peynir olarak saptandı. Onaltı erkek, 8 kadından oluşan olguların yaş ortalaması 39.6 ± 14.9 (16-72), inkübasyon süresi ortalaması 86.5 ± 64 (8-192) saat olarak belirlendi. Olguların semptom değerlendirilmesinde; %96'sında ağız kuruluğu ve yorgunluk, %83'ünde görme bozukluğu, %79'unda yutma güçlüğü, %75'inde öğürme refleksinde azalma, %63'ünde diplopi saptandı. Genel semptomlara ciddi solunum sıkıntısının iştiraki durumunda başvuran hastalar Grup 1 (n= 11), solunum sıkıntısı olmayan genel durumu daha iyi olan hastalar Grup 2 (n= 13) olarak sınıflandırıldı. Hastalar yatırılarak destek tedavi verilirken, Grup 1'deki 5 hastaya trakeotomi açılması ve bunların da 4'üne mekanik ventilasyon gerekti. Antitoksin, Grup 1'deki 8 olguya verilebildi. Sadece bir hastada hipersensitivite reaksiyonu gelişti. Grup 1'de antitoksin verilebilen (n= 8) ve verilemeyen (n= 3) olguların ortalama yatış süresi sırasıyla 20.8 ± 15.9 ve 35 ± 12.1 gün idi. Mortal seyir gösteren 3 olgu, Grup 1'de ve ciddi solunum sıkıntısı ile başvuran hastalardı. Eksitus olan ve olmayan olguların inkübasyon süresi ortalamaları sırası ile 26.6 ± 20.1 ve 95.1 ± 63.7 saat, yaş ortalamaları, sırası ile 45.6 ± 19.4 ve 38.7 ± 14.6 olarak saptandı (p> 0.05). Hastaların takibi 3 ayı tamamlamış olmasına rağmen, halsizlik, kas güçsüzlüğü gibi şikayetlerinin devam ettiği gözlendi.

Ülkemizden bildirilen en geniş olgu sayılı botulismus salgını olan bu çalışmada, tanı klinik, epidemiyolojik özellikler gözönüne alınarak konulmuş olup, elektromiyografi bulguları ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Botulismus, Gıda zehirlenmesi, Salgın