THE TURKISH ECONOMY CHANGE IN THE EFFECT OF SECTORS ON EMPLOYMENT: An Application with an Input-Output Approach-


Kızıltan A., Ersungur Ş. M.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.31-47, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the employment multipliers of the sectors are calculated by using the six Input-Output tables prepared by State Institute of Statistics (SIS) for the period of 1973-98. Moreover, the sectors which are the most sensitive to one unit increase in final demand are determined. The findings have shown that the most sensitive sectors in Turkey are public sectors, namely, raw materials, mining and public services.

Bu çalımada, Devlet statistik Enstitüsü tarafından hazırlanan 1973-1998 yılları arasındaki 6 adet Girdi-Çıktı Tablosu kullanılarak sektörlere ait istihdam çarpanları hesaplanmı ve ekonomideki nihai talep artıları karısında sektörlerin istihdama duyarlılıkları analiz edilmitir. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de istihdama en duyarlı sektörler, çounlukla kamu aırlıklı olan hammadde ve madencilik ile özellikle kamu hizmetleri olarak belirlenmiştir.