Tokyo Mou Bölgesinde Gerçekleşen Gemi Tutuklamaları Üzerinde Rol Oynayan Değişkenlerin İncelenmesi


Creative Commons License

Kamal B.

3rd International Conference on Innovative Academic Studies ICIAS 2023, Konya, Turkey, 26 - 28 September 2023, pp.843-847

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.843-847
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) en önemli teknik konvansiyonlarının birçoğu, gemilerin

yabancı limanlara vardıklarında IMO düzenlemelerine uygun olduklarından emin olmak için

denetimlerden geçmelerini gerektiren maddeler içermektedir. Başlangıçta bayrak devleti uygulamasına

bir destek olarak tasarlanan bu denetimlerin uygulamada çok etkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda,

liman devleti kontrolü kavramı, liman yetkililerinin taahhütleri aracılığıyla ziyaret eden yabancı bayraklı

gemilere denetimler ve düzeltici önlemler uygulayarak gemilerin uluslararası kabul görmüş standartlara

uyumunu iyileştirmek için ortaya çıkmıştır. Denetimler sonucunda, bu tür denetimlere tabi tutulan

yabancı bayraklı gemiler tutuklanma ile karşı karşıya kalabilir ve bu nedenle ticari faaliyetlerini belirli bir

süre için durdurmak zorunda kalabilirler. Gemilerin yüksek oranda tutuklanması hem bayrak ülkelerinin

hem de denizcilik firmalarının itibarına zarar verecek ve küresel pazarda rekabet etmelerini

zorlaştıracaktır. Tutuklanmadan kaynaklanan gecikmeler programda aksamalara yol açmakta ve gemi

sahibi firmaların karlılığını azaltmaktadır. Sonuç olarak, konu hem deniz taşımacılığı firmaları hem de

liman devleti yetkilileri tarafından ciddiye alınmalıdır. Bu nedenle, gemilerin tutuklanmasını azaltacak

önemli değişkenlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, bu çalışma konuya nicel bir

yaklaşım getirmekte ve Tokyo Mutabakat Zaptı (MOU) bölgeleri dikkate alınarak tutuklanan gemilere

ilişkin istatistiki verileri incelemektedir. Çalışma, gemi türleri, yaşları, tonajları, bayrakları, tutuklama

süreleri gibi önemli tutuklama değişkenlerini inceleyerek tutuklanma oranının azaltılmasına ve emniyet

yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olması beklenmektedir.