ABDULLAH B. MUTEZ'İN HALİFELİĞİ


ARSLAN İ.

ULUSLARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.33, pp.458-474, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 33
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: ULUSLARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.458-474
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Abdullah b. Mu’tez, who was born in the capital city of Samerra during the most troublous period of the Abbasid State, was appointed as the crown prince by his father Mu’tez Billah. However, after living for a short time in exile in Mecca in the period of Muhtedi Billah since Mu’tez Billah was murdered by the Turks, he returned to the capital with his uncle Mu’temid Alellâh coming to caliphate. As a candidate of caliphate since he was a prince he was kept under the control of the caliphs. After the reactions to the Muktedir Billah being caliphate at a young age increased, people started to gather around Abdullah b. Mu’tez. Ibnu’l Mu’tez became caliphate as a result of the coup. Nevertheless, because his followers did not display loyalty he was dethroned with a counter-coup and imprisoned after staying at the position of caliphate for a day and night and he was killed five days later. Although the caliphate of Abdullah b. Mu’tez is not treated separately in the historical sources, he is one of the thirty-eight Abbasid caliphs. Keywords: Abdullah b. Mu’tez, Caliph, Revolution, Poet, Caliphate.

Abbâsî Devleti’nin en buhranlı döneminde bakent Sâmerrâ’da dünyaya gelen Abdullah b. Mu’tez, babası Mu’tez Billâh tarafından veliahd tayin edildi. Ancak o, Mu’tez Billâh’ın Türkler tarafından öldürülmesi dolayısıyla Mühtedî Billâh döneminde kısa bir süre Mekke’de sürgün hayatı yaadıktan sonra amcası Mu’temid Alellâh’ın hilâfete gelmesiyle bakente döndü. ehzade olmasından dolayı alternatif halife adayı olarak halifelerin kontrolu altında tutuldu. Muktedir Billâh küçük yata halife olunca tepkilerin artması üzerine insanlar Abdullah b. Mu’tez’in etrafında toplanmaya baladılar. bnü’l-Mu’tez, gerçekletirilen darbe neticesinde halife oldu. Ancak taraftarlarının sadakat göstermemesinden dolayı bir gün bir gece hilâfet makamında kaldıktan sonra karı darbeyle tahttan indirilerek hapse atıldı ve be gün sonra da öldürüldü. Abdullah b. Mu’tez’in halifelii tarih kaynaklarında müstakil olarak ilenmemesine ramen o, otuz sekiz Abbâsî halifesinden biridir. Anahtar Kelimeler: Abdullah b. Mu’tez, Halife, htilal, air, Hilâfet. Abs