Prenatal dönemde uygulanan 900 megahertz elektromanyetik alanın yavru sıçan kalp dokusu üzerine etkisi


Türedi S., HANCI H., TOPAL SUZAN Z., ÜNAL D., MERCANTEPE T. , BOZKURT İ., ...More

Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology, 17 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper