Maksillada Görülen Kalsifiye Epitelyal Odontojenik Tümör: Bir Olgu Sunumu


GÜMRÜKÇÜ Z., YILMAZ O., YILDIZ K., ÜNGÖR C.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekmiliği Fakğltesi Dergisi, vol.11, pp.44-47, 2015 (Peer-Reviewed Journal)