Effectiveness of Social Responsibility Advertising: AIDA Model


Öztürk A., Akın M. S.

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 4 - 06 June 2021, pp.369-378

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kyyiv
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.369-378
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Social responsibility is individuals and organizations acting in favor of the general interests of society as well as personal interests. Social responsibility advertisements are the advertising of the activities carried out by businesses in the field of social responsibility. Social responsibility advertisements are the focus of the study. In this study, it is aimed to evaluate the effectiveness of social responsibility advertisements applied by businesses within the framework of the AIDA model. AIDA is a model that tries to explain the situation faced by consumers with the practices that lead to action. Within the framework of this model, an online survey form was created in order to analyze the social responsibility advertising effectiveness. The research data collection process was completed with the participation of 210 people. SPSS 21 was used for frequency and explanatory factor analysis (AFA) tests. Confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling analysis (SEM) were conducted through AMOS 20. As in the literature, attention has been found to be statistically effective on interest. At the same time, it was found that the interest was statistically effective on desire. Finally, it has been determined that desire has a statistically significant effect on action. All the hypotheses formed were accepted. 

Sosyal sorumluluk, bireyler ve kuruluşların kişisel çıkarları kadar toplumun genel çıkarlarının lehine olacak şekilde hareket etmeleridir. Sosyal sorumluluk reklamları, işletmelerin sosyal sorumluluk alanında yürüttükleri faaliyetlerin reklamlaştırılmasıdır. Sosyal sorumluluk reklamları çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, işletmeler tarafından uygulanan sosyal sorumluluk reklamlarının etkinliği AIDA modeli çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. AIDA, tüketicilerin karşılaştıkları durum ile beraber eyleme geçirmeye neden olan uygulamaları açıklamaya çalışan bir modeldir. Bu model çerçevesinde sosyal sorumluluk reklam etkinliğinin analizlerini yapabilmek için çevrimiçi anket formu oluşturulmuştur. Araştırma veri toplama süreci 210 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır. Frekans ve açıklayıcı faktör analiz (AFA) testleri için SPSS 21 kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik modellemesi analizi (YEM) AMOS 20 aracılıyla yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sosyal sorumluluk reklamları tüketicilerde dikkat oluşturmaktadır. Literatürde olduğu gibi, dikkatin ilgi üzerine istatistiksel olarak etkili olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ilgilin arzu üzerine istatistiksel olarak etkili olduğu görülmüştür. Son olarak arzunun eylem üzerine istatistiki olarak etkili olduğu tespit edilmiştir. Oluşturulan bütün hipotezler kabul edilmiştir.