MUKTEDİR DÖNEMİNDE ABBÂSÎLER'DE SOSYAL HAYAT


ARSLAN İ.

İSTEM, vol.17, no.17, pp.123-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 17
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: İSTEM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.123-154
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In Abbasids period, although the islam society comprises the people who belonged to the various religions, languages, races and color, the essence of the community occurred the Arabian, the Iranian, the Turkish and the people from the Maghreb and Horasan. Those people usually divided into two main groups who were called et-Tabakâtü’l-Hâssa and et-Tabakâtü’l-Âmme. There were sub-units beneath these groups. et-Tabakâtü’l-Hâssa contained caliph, his family, the statesmen and Hashimis’ other individuals. et-Tabakâtü’l-Âmme that constituted the majority of the community, consisted of craftsmen, foremen, merchants, farmers, soldiers and slaves. The historians of this period mostly deal with the political and administrative affairs which were relatively happening around the caliph and his family. So, These historians didin’t mention about the public events showing economical and social life of the people in their issuies and their books. Because of this reason, The knowledge we have in this subject matterwill generally not be based on framed and formatable sources, but it is going to be based on the research and observing studies.

Abbâsîler döneminde İslam toplumu çeşitli din, dil, ırk ve renge mensup insanlardan oluşmakla birlikte toplumun çekirdeği Araplar, İranlılar, Horasanlılar, Mağripliler ve Türkler’den meydana gelmekteydi. Halk genel olarak et-Tabakâtü’l-Hâssa ve et-Tabakâtü’l-Âmme adı verilen iki ana gruba ayrılıyordu. Bu grupların altında da alt birimler mevcuttu. et-Tabakâtü’l-Hâssa, halife, ailesi, devlet ricali ve Haşimîler’in diğer fertlerinden oluşmaktaydı. Halkın ekseriyetini teşkil eden et-Tabakâtü’l-Âmme ise; sanatkarlar, ustalar, tüccarlar, çiftçiler, askerler ve kölelerden meydana geliyordu. Dönemin tarihçileri, daha çok halifenin etrafında cereyan eden siyasî ve idarî meselelerle ilgilendiklerinden dolayı, o günlerde halkın iktisadî ve sosyal hayatını gösteren olaylara eserlerinde pek fazla yer vermemişlerdir. Bundan dolayı bu konudaki bilgilerimiz genel olarak temel kaynaklara değil, araştırma ve inceleme çalışmalarına dayalı olacaktır.