Goalball Sporcularının Mizah Tarzlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi


BEBEK Ö., ACET M., IŞIK U.

I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes