COVID - 19 Tedavisinde Anakinra Veya Tosilizumab Alan Hastalarda Gelişen Sekonder Enfeksiyonların Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özşahin A., Mahmutoğlu Çolak S., İlgar T., Bağın Ü., Kostakoğlu U. , Yıldız İ. E. , ...More

22. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.295-296

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.295-296