ÖRGÜTSEL ADALET İLE BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Acaray A., Pelenk S. E.

3RD INTERNATIONAL ANATOLIAN CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH, Kayseri, Turkey, 27 - 29 November 2022, vol.1, no.1, pp.508-516

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.508-516
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Bu çalışmada temel amaç, örgütsel adalet ile bilgi paylaşma davranışı arasındaki ilişkiyi

incelemektir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak hizmet sektöründeki çeşitli kurumlarda

çalışan 136 kişiden anketlere cevap alınmıştır. Ulaşılan örneklem, yöneticilik pozisyonunda

olmayan özellikle müşterilerle yüz yüze iletişim kurarak görevlerini gerçekleştiren

çalışanlarından meydana gelmektedir. Verilere, regresyon ve korelasyon analizleri

uygulanarak çalışmanın amacı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, örgütsel adalet değişkeni;

etkileşimsel ve prosedürel olarak iki alt boyutlu, bilgi paylaşma davranışı değişkeni ise tek

boyutlu olarak incelenmiştir. Araştırmanın bulguları hem etkileşimsel adalet hem de

prosedürel adalet algılamasının bilgi paylaşma davranışı üzerinde pozitif etkiye sahip

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bilgi paylaşma davranışının etkileşimsel adalet

algılamasından daha fazla pozitif olarak etkilendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etkileşimsel Adalet, Prosedürel Adalet, Bilgi Paylaşma Davranışı