Yurt Dışı Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Ödeneklerde Vergilendirme Sorunu


Creative Commons License

Acuner S., Doğrusöz M. E.

Vergi Sorunları, no.334, pp.96-111, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Vergi Sorunları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.96-111
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In the employment years, individuals want to protect themselves against the risk of elderliness. This protection can be realized through social insurance and the personal pension system which is currently exercised as a subsidiary of social insurance. By means of the pension they deserve from the personal pension system, retired individuals try to compensate the loss of income which will face them in elderliness. In other words, individuals desire to retain their level of welfare after retirement. In addition to this, retired individuals may not always want to reside in the country where their pension appropriation is paid by the related system. Hence, the countries in which retired individuals are retired or deserve retirement and the countries in which they decide to reside can be different. On such an occasion, the taxation of the pension deserved from the personal pension system in the home countries of the individuals who have decided to reside in Turkey is included in the scope of international taxation law. The pension deserved from the personal pension system in the home countries of the individuals who have decided to reside in Turkey will be taxed in Turkey and according to Turkish tax legislation considering the terms in the international tax treaties.

Bireyler çalıştıkları dönemlerde, gelecekte yaşanacak yaşlılık riskine karşı kendilerini korumak isterler. Arzu ettikleri koruma; sosyal gü- venlik ve bu sosyal güvenceyi tamamlayıcı olarak uygulamada olan bireysel emeklilik sistemi ile sağlanabilir. Emekli olan bireyler katıldıkları bireysel emeklilik sisteminden emeklilik ödeneği hak ederek, yaşlılık döneminde yaşayacakları gelir kayıplarını gidermeye çalışırlar. Yani bireyler emeklilik sonrasında refah düzeylerini korumak isterler. Bununla birlikte emekli olanlar her zaman kendilerine ödenek ödeyen sistemin kurulduğu ülkede ikamet etmek istemeyebilirler. Dolayısıyla emeklilerin emekli oldukları ya da emeklilik ödeneği hak ettikleri ülkeler ile yaşamaya karar verdikleri ülkeler farklı olabilir. Böyle bir durumda Türkiye’de yaşamaya karar verenlerin, çalıştıkları ülkelerdeki bireysel emeklilik sisteminden hak ettikleri ödeneklerin vergilendirilmesi uluslararası vergi hukukunun konusuna girmektedir. Türkiye’de yaşamaya karar verenlerin yurt dışı bireysel emeklilik sisteminden hak ettikleri ödenekler, uluslararası vergi anlaşmalarında yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, Türkiye’de ve Türk vergi mevzuatına göre vergilendirilecektir.