In vitro regeneration techniques in the grass pea (Lathyrus sativus L.) plant


ÇATAL M. İ., BAKOĞLU A.

7th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.278

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.278
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The Lathyrus genus is in the legumes family with annual or perennial species number of 160. There are 58 species naturally grown in Turkey, 18 of them are endemic. In Rize province, 8 species were identified, 2 of them were endemic. In the world, Lathyrus species are evaluated in the animal feed as green grass, hay and grain feed, fertilization of soil as a green manure plant and human nutrition as food grain legume plant. The cultivation of Lathyrus species are very rare in our country and are generally used in animal feeding and in small quantities in human nutrition. Grass pea (Lathyrus sativus L.) plant is the most used species in the world, because it is resistant to adverse soil conditions, drought and flooding. Various tissue culture methods are used to develop and reproduce this species. Plant tissue culture is being applied both in the development of new varieties and genetic changes in existing varieties, and in the production of species which are difficult to reproduce and protect of the disappearing species. The basic system used in plant tissue culture processes and genetic improvements is plant regeneration. In this review, some studies related to the in vitro regeneration techniques of the grass pea plants have been put together and the techniques used in regeneration have been evaluated.

Lathyrus cinsi, tek veya çok yıllık 160 tür sayısı ile baklagiller familyasında yer almaktadır. Türkiye’de 18’i endemik olmak üzere 58 tür doğal olarak yetişmektedir. Rize ilinde ise 2’si endemik olmak üzere 8 tür tespit edilmiştir. Lathyrus türleri dünyada yeşil ot, kuru ot ve tane yem olarak hayvan beslemede, yeşil gübre bitkisi olarak toprağın yapısını iyileştirmede ve yemeklik tane baklagil bitkisi olarak insan beslenmesinde değerlendirilmektedir. Lathyrus türlerinin tarımı ülkemizde çok az yapılmakta ve genellikle hayvan beslenmesinde ve az miktarda da insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) bitkisi, olumsuz toprak koşullarına, kuraklığa ve su basmalarına dayanıklı olması nedeniyle dünyada en fazla yetiştirilen türdür. Bu türü geliştirmek ve çoğaltmak amacıyla çeşitli doku kültürü yöntemleri kullanılmaktadır. Bitki doku kültürü, yeni çeşit geliştirmek ve var olan çeşitlerde genetik değişim oluşturmak, kaybolmakta olan türlerin korunması ve çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde uygulanmaktadır. Bitki doku kültürü işlemlerinde ve genetik iyileştirmelerde kullanılan temel sistem bitki rejenerasyonudur. Bu derleme de mürdümük bitkisinin in vitro rejenerasyon teknikleri ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar bir araya getirilmiş ve rejenerasyonda kullanılan teknikler değerlendirilmiştir.