Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği


Çorbacı Ö. L., Abay G., Oğuztürk T., Üçok M.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, vol.16, no.2, pp.16-44, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Urban green spaces, which constitute one of the
main elements of urban areas, are included in a
system and provide ecological, aesthetic, economic
and psychological benefits to the city and its users.
As the study area, Rize province was selected, which
has plant diversity with natural and exotic plant taxa.
The inventory of plants in the urban green spaces of
Rize province was determined and the rate of use of
exotic taxa was determined within natural taxa.
Parks, children's playgrounds and intersections
within the urban green space system of Rize city,
which offer recreational opportunities to the city
users, were evaluated in this context. To determine
the age of the trees specified in the study, increment
auger studies were also conducted. When plant taxa
determined by on-site observation and evaluation
method are examined; Of the 305 taxa belonging to
103 families, 232 of them were natural and 73 were
exotic. In the light of these results, suggestions have
been developed for the use of natural plants in cities.
Kentsel alan kullanımlarının başlıca unsurlarından
birini oluşturan açık yeşil alanlar bir sistem içerisine
dahil edilerek kent ve kullanıcılarına ekolojik, estetik,
ekonomik ve psikolojik faydalar sağlamaktadır.
Çalışma alanı olarak doğal ve egzotik bitki
taksonlarıyla zengin bitkisel çeşitliliğe sahip Rize ili
seçilmiş olup çalışma kapsamında Rize ili kentsel
açık yeşil alanlarında yer alan bitkilerin envanteri
çıkarılarak, doğal taksonlar içerisinde egzotik
taksonların kullanım oranı ve kullanım yoğunlukları
belirlenmiştir. Rize ili kentsel açık yeşil alan sistemi
içerisinde yer alan ve kent kullanıcılarına
rekreasyonel olanaklar sunan, parklar, çocuk oyun
alanları ve kavşaklar bu kapsamda
değerlendirilmiştir. Çalışmada belirlenen ağaçların
yaşını tespit etmek amacıyla artım burgusu
çalışmaları da yapılmıştır. Yerinde gözlem ve
değerlendirme yöntemiyle tespit edilen bitki
taksonları incelendiğinde; 103 adet familyaya ait 305
taksondan 232 tanesi doğal, 73 tanesi egzotik olarak
tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde
kentlerdeki doğal