NOKTURNAL ENÜREZİSTE YAŞAM STİLİ ÖNERİLERİNE EK UYGULANAN NÖROMUSKULER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ-VAKA SUNUMU


Creative Commons License

Kurt T., Toprak Çelenay Ş.

INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, İstanbul, Turkey, 15 - 16 August 2021, pp.634-640

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.634-640
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Nokturnal enürezis (NE) Uluslararası Kontinans Derneği tarafından uykuda ortaya çıkan idrar kaçırma şikayeti olarak tanımlanmıştır. Yaygın olarak çocuklarda ve ergenlerde görülmesine rağmen bu problem yetişkinlerde de karşımıza çıkabilmektedir. Yaşam stili önerileri (YSÖ) üriner problemlerde ilk önerilen tedavi yaklaşımlarıdır. Fizyoterapi yöntemlerinden biri olan nöromuskuler elektrik stimülasyonu (NMES), idrar kaçırma semptomlarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, NE’li bir kadın hastada YSÖ’ye ek uygulanan NMES’in NE semptomları, pelvik taban kas kuvveti ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmaktı. NE şikayeti olan 50 yaşındaki kadın hastaya ilk değerlendirmenin ardından YSÖ verildi. 8 hafta boyunca, haftada 3 gün 30 dakika boyunca NMES uygulandı. Tedavi öncesi ve tedavi sonrasında NE şikayetleri enürezis gece günlüğü ile, inkontinans semptomları Uluslararası İnkontinans Konsultasyon Anketi-Kısa Formu (ICIQ-SF) ile, pelvik taban kas fonksiyonu Modifiye Oxford Skalası (MOS) ile, yaşam kalitesi King Sağlık Anketi (KSA) ile değerlendirildi. Tedavi sonrasında hastanın NE semptomları (haftalık günlükte gece ped kullanımı, ped sayısı ve ped ağırlıkları) tamamen iyileşti. Gece tam kuruluk sağlandı. Tedavi öncesi MOS, ICIQ-SF, KSA’nın alt bölümlerinin (genel sağlık, inkontinans etkisi, rol limitasyonları, fiziksel limitasyonlar, sosyal limitasyonlar, kişisel ilişkiler, emosyonel durum, uyku-enerji, ciddiyet ölçümleri, semptom ciddiyet skalası) skorları sırasıyla 1, 16, 50, 66.67, 66.67, 100, 33.33, 16.67, 11.11, 16.67, 66.67 ve 75 iken tedavi sonunda bu skorlar sırasıyla 3, 6, 25, 33.33, 33.33, 33.33, 11.11, 0, 11.11, 0, 26.67 ve 25 idi. Bu çalışmada, NE semptomlu bir kadında YSÖ’ye ek uygulanan NMES’in enürezis semptomunu azalttığı, pelvik taban kas kuvvetini ve yaşam kalitesini artırdığı görüldü. Bu konu ile ilişkili randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Nokturnal enürezis, fizyoterapi, elektrik stimülasyonu, öneri, yaşam kalitesi